Samen leren

Samen groeien

Verkeerswerkgroep

BVLBVL staat voor Brabants VeiligheidsLabel. Het BVL is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant. Deze biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving om de wegen er naar toe zo verkeersveilig mogelijk te maken. De verkeerswerkgroep werkt samen met andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en andere particulier organisaties. BVL-commissieleden beoordelen en controleren de scholen. De rol van de commissie is om scholen, die deelnemen aan het BVL, op een aantal momenten te toetsen. Sinds 14 maart 2013 heeft de Bron het verkeersveiligheidslabel.

De verkeerswerkgroep van De Bron bestaat uit één teamlid en een aantal ouders. De verkeerswerkgroep vindt verkeersveiligheid een belangrijk punt. Dat betekent in de praktijk dat:

  • we met een jaarlijks activiteitenplan werken
  • alle kinderen op De Bron les krijgen uit moderne methoden en materialen (Klaar...over, aangeschaft in juni 2012)
  • we veel aandacht besteden aan praktisch verkeersonderwijs (bijv. Dode Hoekproject, ANWB Streetwise, Fietscontrole groep 7 voor praktisch verkeersexamen, Fietsverlichtingsactie Ik val op!)
  • we vanuit de schoolomgeving en de school-thuisroutes de kinderen veilig verkeersgedrag willen leren
  • brigadiers organiseren aan de Heistraat en aan de Nieuwevaart