Samen leren

Samen groeien

Tevredenheidsonderzoek

Wanneer is een school een goede school? Dit heeft te maken met opbrengsten van het onderwijs, maar ook met de ervaringen en het gevoel van ouders, leerlingen en leerkrachten. Om een zo goed mogelijke school te zijn en te worden vinden wij het van belang om te weten wat u als ouder van onze school vindt. Voelt u zich veilig op school, krijgt u voldoende informatie, wordt er rekening met uw kind gehouden, etc.? Natuurlijk geldt dit ook voor onze leerlingen. Hebben de kinderen het naar hun zin, voelen zij zich veilig?

Daarom bevragen we u en de kinderen regelmatig (1 keer per 2 jaar) over onze school. Er komen diverse onderdelen aan bod in deze vragenlijsten. Sociale veiligheid, kwaliteit, schoolklimaat, aanbod van het onderwijs, leerlijd etc. We hopen dat u als ouder deze vragenlijsten invult. Het is van belang om een zo groot mogelijk percentage vragenlijsten ingevuld terug te krijgen om een zo goed mogelijk beeld van onze school te krijgen. Wanneer u iets in de vragenlijsten niet kunt melden, bent u van harte welkom om dit aan te geven.

Vragenlijst ouders 2015 samenvatting

Vragenlijst ouders 2015 volledig rapport