Samen leren

Samen groeien

Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op PCBS De Bron gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten. Onderstaande documenten zijn op school aanwezig en in te zien.

Anti-pestprotocol
Incidentenprotocol
Regels in en om de school
Protocol Medicijnverstrekking
Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol Leesproblemen en Dyslexie
Calamiteitenplan

Protocol versneld doorstromen naar groep 6-8
Protocol vervroegde doorstroming naar groep 3
Protocol zittenblijven- overgaan groep 1-2
Protocol zittenblijven- overgaan groep 3-8