Samen leren

Samen groeien

Geschiedenis

De schoolvereniging is opgericht in 1921, maar pas op 1 november 1926 zijn de eerste lessen gegeven op de School met de Bijbel. In 1975 heeft de school de naam 'De Bron' gekregen. Het schoolgebouw is gebouwd in 1968, maar is daarna een aantal keer verbouwd en uitgebreid. De school staat in de kern Capelle-Nieuwevaart en wordt bezocht door kinderen uit de directe omgeving. Daarnaast zijn er ook gezinnen die onze school bezoeken vanuit de wijk Vrijhoeve. De school wordt zowel bezocht door gezinnen die meeleven in een van de Potestants Christelijke kerken als door gezinnen die niet kerkelijk meelevend zijn.