Samen leren

Samen groeien

Aanvragen verlof

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Wilt u verlof aanvragen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren. Dit kan doormiddel van een speciaal formulier dat u bij de directeur kunt opvragen. De directie zal de verlofaanvraag controleren en het verlof beoordelen naar aanleiding van de Leerplichtwet.

We vinden het prettig als ouders of verzorgers voor aanvang van de betreffende schooldag het verzuim van hun kind (vanwege bijvoorbeeld ziekte of doktersbezoek) telefonisch melden. U kunt dit telefonisch melden tussen 8.00 en 8.25 uur. Zo gaat geen tijd verloren met het natrekken van de reden van verzuim.

Leerplicht gemeente Waalwijk

Leerplichtwegwijzer